Duchu Święty, proszę Cię:

o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie, i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu, do lepszego zrozumienia, ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady, i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie, nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi, z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.

Amen

 

 

Przeczytaj również ...