Refleksja z Kręgu Biblijnego
sobota, 21 lutego 2015 23:32

(Mk 1,12-15)
Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

W naszej tradycji utarło się hasło " Wielki Post to czas nawrócenia". Jest to prawda. Jednak z samego powtarzania tych słów jeszcze chyba nikt się nie nawrócił. Więc gdzie znaleźć " przepis"jak to zrobić? Podaje go dzisiaj Jezus. Potrzebna jest pustynia. Jednak nie koniecznie ta z wielką ilością piasku. Pustynia w znaczeniu duchowym, to "miejsce" gdzie spotykasz się z Bogiem. Tam nie możesz na nikogo liczyć. Bo to przecież pustynia. Więc jesteś tylko ty i Bóg. Z tego właśnie spotkania rodzi się bezgraniczne zaufanie i miłość a te z kolei prowadzą do nawrócenia.

WRC