Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR i ratowanie małżeństwa
sobota, 16 marca 2019 18:19

 

Święty Jan Paweł II w 1991 roku podczas swojej pielgrzymki do Ojczyzny odwiedził Kielce. W czasie Mszy Świętej na lotnisku w Masłowie rozważał IV Przykazanie Dekalogu i powiedział tam między innymi: -Ten kryzys nie ominął rodziny, nie ominął on, niestety, polskiej rodziny! Powoduje tyle obrazy Boga, jest przyczyną wielu nieszczęść i zła. Dlatego jest przedmiotem szczególnej wrażliwości i szczególnej troski Kościoła. Za cyframi wszak, za analizami i opisami stoi tu zawsze żywy człowiek, tragedia jego serca, jego życia, tragedia jego powołania. Rozwody... wysoka liczba rozwodów.

Dziś po 27 latach, kiedy wracamy do tych słów, bez trudu zauważymy, że małżeństwo i rodzina przeżywają poważny kryzys. Możemy dziś szukać różnych wyjaśnień i odpowiedzi na pytanie, jakie są główne przyczyny tego kryzysu i w jaki sposób pomóc małżonkom przetrwać trudne chwile. Niestety obserwuje się, że z roku na rok wzrasta liczba rozwodów, co dodatkowo zyskują coraz większą akceptację społeczną i przyzwolenie na rozbicie małżeństwa i rodziny.

Katechizm Kościoła Katolickiego definiuje małżeństwo, cytując Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055, jako: "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu". Małżeństwo między osobami ochrzczonymi jest sakramentem, czyli widzialnym znakiem Bożej łaski. Małżeństwo chrześcijańskie, katolickie cieszy się przymiotami jedności, wierności, nierozerwalności. Jest ono takie, bo takie zostało stworzone i ustanowione przez Boga już u początku stworzenia.

Małżeństwo, jakie zawierają ochrzczeni jest sakramentem i jest nienaruszalne. Jednakże patrząc dziś na wzrastającą liczbę rozwodów, można zacząć mówić o jakieś pladze, która wdziera się pod strzechy naszych domów i rodzin. Niestety sytuacja kryzysu i rozwodu staje się dziś doświadczeniem chyba każdej rodziny. Rozwód w swej naturze jest poważnym grzechem przeciwko jedności i nierozerwalności małżeństwa, który niesie olbrzymie pokłady zła, które wkrada się w serce osób dotkniętych tym doświadczeniem. Należy tu bardzo mocno podkreślić, że rozwód nie kończy małżeństwa, które raz zawarte wobec Boga i Kościoła jest ze swej natury jedno i nierozerwalne oraz jest święte, bo w nim urzeczywistnia się oblubieńcza miłość Chrystusa do Kościoła.

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR jest wspólnotą małżeństw, które w swoim życiu przeżywają kryzys, czy trudności we wzajemnych relacjach i sami sobie nie mogą poradzić. Osoby, które przychodzą do wspólnoty to małżonkowie, często będący już w separacji, po rozwodzie, czy w sytuacji walki o małżeństwo przed sądem, aby nie dopuścić do rozwodu. Sama wspólnota, można by powiedzieć cudów nie czyni, ale jest w pewnym sensie miejscem, gdzie osoby przychodzące takiego cudu doświadczają. Przede wszystkim Sychar na pierwszym miejscu wskazuje na Pana Boga, który jest jedynym gwarantem powodzenia i szczęścia w małżeństwie i rodzinie. Ponadto Wspólnota Trudnych Małżeństw przypomina małżonkom o podstawowych prawdach dotyczących katolickiego małżeństwa oraz o tym, że w sytuacji, gdzie sąd państwowy orzekł już rozwód to, że jest on grzechem i nie kończy małżeństwa. Rozwód bardzo poważnie narusza jedność i nierozerwalność małżeństwa sakramentalnego. Członkowie wspólnoty sami sobie dają wsparcie, poprzez rozmowy, świadectwa, a przede wszystkim poprzez wspólną modlitwę i zrozumienie.

Wspólnota to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa oraz świadomość, że nie są sami. Będąc w grupie doświadczają i spotykają inne osoby, które podobnie przeżywają swoje trudności oraz swobodnie o tym wszystkim opowiadają, ponieważ wiedzą, że nie będąc ani ocenianymi, ani wytykanymi palcami i nikt nie będzie ich namawiał do rozwodu, czy porzucenia małżonka. Wspólne bycie, wspólnotowa modlitwa, wielogodzinne rozmowy i pojawiające się nowe przyjaźnie dają małżonkom w kryzysie nadzieję i siłę do walki o swoje małżeństwo.

Spotkania wspólnoty polegają na tym, że osoby przychodzące mogą opowiedzieć swoją historię, podzielić się swoimi trudnościami, a w zamian otrzymują zrozumienie i wsparcie. Ogromną siłą jest przede wszystkim wzajemna modlitwa. W ramach grupy ukształtowały się już dwie Róże Różańcowe, gdzie wspólnie modlimy się za siebie nawzajem i za wspólnotę. Spotkania formacyjne odbywają się zawsze w drugi piątek miesiąca. Wspólnota spotyka się w Kielcach przy parafii pw. Niepokalanego Serca NMP przy ul. Urzędniczej 3 i rozpoczyna je Msza Święta o godz. 18.00, a po niej już na sali w domu parafialnym rozpoczyna się spotkanie. Za każdym razem lider wspólnoty podaje zasady, jakie obowiązują wszystkich na spotkaniu. Jedną z nich jest to, że nikomu nie wolno mówić ani o osobach, ani o usłyszanych problemach. Oprócz dzielenia się swoim doświadczeniem, w ramach spotkania jest też omawiany temat z zakresu życia małżeńskiego czy spraw dotyczących naszej wiary. Spotkanie rozpoczyna i kończy wspólna modlitwa o odrodzenie małżeństwa.

Członkowie Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR mają też możliwość uczestniczenia w ogólnopolskich rekolekcjach oraz wspólnotowych wyjazdach.

Jeśli w swoim małżeństwie przeżywasz kryzys i chcesz ratować swoje małżeństwo, to zapraszamy Cię do wspólnoty. Po pierwsze informacje idź i zapoznaj się z bogatą stroną internetową: http://sychar.org/, https://www.kryzys.org/, a jeśli zdecydujesz się przyjść do wspólnoty kieleckiej, to zapraszamy Cię, jak już było powiedziane w każdy drugi piątek miesiąca oraz na stronę internetową, gdzie znajdziesz informacje o kieleckiej wspólnocie: http://kielce-niepokalana.sychar.org/.

 

Ks. Sebastian Wieczorek

Opiekun Duchowy Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR