Rzymskokatolicka Parafia Niepokalanego Serca NMP w Kielcach

Założona w 1939 roku parafia należy do dekanatu Kielce-Zachód diecezji kieleckiej. Jest obsługiwana przez księży diecezjalnych.

Liczba mieszkańców: 9 827


Proboszcz:

ks. Stanisław Król, wyśw. 1990, mian. 2021

Wikariusze:

ks. Tomasz Prędotka, dr teol., wyśw. 2008, mian. 2020

ks. Marcin Jaworski, mgr teol., wyśw. 2009 ,mian. 2020

ks. Krzysztof Skorupka, ur. 1967   diec. sosno-
wiecka, wyśw. 1993, mian. 2022

Pomoc duszpasterska:

ks. dr Sebastian Wieczorek

Księża pochodzący z parafii:

ks. Grzegorz Łapiński, ur. 1977, wyśw. 2017

ks. Jarosław Góralski, mgr teol., ur. 1992, wyśw. 2018

ks. Krzysztof Zapała, mgr teol., wyśw. 2018

ks. Karol Rasała, mgr teol., ur. 1988, wyśw. 2020

 

Na terenie Parafii mieszka: 
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal, wyśw. 1987 (pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)

 

Historia kościoła

Historia Kościoła i parafii Niepokalanego serca N.M.P. rozpoczyna się w roku 1946, kiedy na żądanie władz wojskowych pełniący funkcję kościoła parafialnego kościół N.M.P. Królowej Polski został przekazany kapelanowi Ludowego Wojska Polskiego i stał się kościołem garnizonowym. Tym samym parafia pozostała bez Domu Bożego.
Ówczesny proboszcz Ksiądz Michalski podjął natychmiast starania o budowę nowego kościoła. I tak w 1947 roku, według znakomitego projektu Stanisława Skibniewskiego, powstał przy ul. Urzędniczej w Kielcach kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Jako materiał do budowy kościoła wykorzystano deski z rozebranych baraków, w których niemieccy naziści przetrzymywali jeńców wojennych.
25 maja 1947 roku (w Zielone Świątki) został poświęcony kamień węgielny pod budowę kościoła, a już 07 grudnia 1947 roku odbyło się uroczyste poświęcenie nowego kościoła.

 

Nowa świątynia

Aktualnie trwa budowa nowej świątyni, która jest zlokalizowana w głębi osiedla, między ulicamu Urzędniczą a Słoneczną.