Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój na świecie

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna na Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Modlitwa o pokój na Ukrainie 

Tekst ukraiński:

Добрий Божє просимо Тебе за мир в Україні, прости агресорам і поможи їм стати добрішими. Спаси всіх солдат які охороняють Україну і тим які поїхали допомогти повернутися додому. І благослови всіх людей які допомагають українському народу.

Transkrypcja fonetycznaDobryy Bozhye prosymo Tebe za myr v Ukrayini, prosty ahresoram i pomozhy yim staty dobrishymy. Spasy vsikh soldat yaki okhoronyayutʹ Ukrayinu i tym yaki poyikhaly dopomohty povernutysya dodomu. I blahoslovy vsikh lyudey yaki dopomahayutʹ ukrayinsʹkomu narodu.
(zh- czytaj jak ż; sh – jak “sz”; kh - “h”)

Tłumaczenie polskie:
Dobry Boże, prosimy Cię o pokój na Ukrainie, wybacz agresorom i pomóż im nawrócić się ku dobru, błogosław obrońcom Ukrainy, a uchodźcom dopomóż wrócić do swoich domów. Błogosław także wszystkim, którzy udzielają pomocy ukraińskiemu narodowi.